Dostava rekvizita

Naša dostava malo je složenija od onoga što ljudi obično pod dostavom podrazumijevaju. Da bi scenografija i rekvizita bile besprijekorno dostavljene na mjesto snimanja, eventa, proslave… tu je naša mala flota Mercedes-Benz Sprinter dostavnih vozila te naše dugogodišnje iskustvo u odgovarajućem pakiranju, prijenosu i prijevozu lomljive i nelomljive scenografije/rekvizite (takozvano strateško slaganje kombija ). Naravno, nakon završetka snimanja, eventa, proslave… sve isto vrijedi i u suprotnom smjeru – rastavljamo, pakiramo, odvozimo…

Druga perspektiva d.o.o. je dužna dostaviti opremu u čistom, operativnom i ovjerenom / zakonitom stanju.
Ako je oprema isporučena na bilo koji način koji odstupa od onoga što je dogovoreno, najmoprimac će obavijestiti Drugu perspektivu bez odgode. Druga perspektiva onda ima pravo ispraviti odstupanja ili zamijeniti opremu. Ako najmoprimac nije obavijestio Drugu perspektivu o odstupanju opreme od dogovorenog u roku od 24 h nakon isporuke, oprema se smatra ispravnom.

Najmoprimac će vratiti opremu Drugoj perspektivi u potpunosti operativnu i u čistom stanju, bez oštećenja. Greške na vraćenoj opremi daju pravo Drugoj perspektivi za nadoknadu štete.
Najmoprimac ne smije ustupiti ili prenijeti svoja prava iz ovog ugovora trećim osobama, ili za obavljanje bilo koje druge pravne djelatnosti.

 

na vrh