Drugo ime ljubavi

Drugo ime ljubavi

Kategorija: TV serija
Godina:
2019. – 2020.
Klijent/Produkcija: Nova TV
Redatelj: Josip Žuvan, Daniel Kušan, Darko Drinovac, Zoran Magetić, Tomislav Babić
Direktor fotografije: Dragan Marković, Mario Oljača
Scenograf: Gorana Stepan

na vrh